Có 1 kết quả:

dương trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột dê — Quanh co ngoắt ngoéo ( như ruột dê ).