Có 1 kết quả:

mĩ quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhìn đẹp, chỉ bề ngoài đẹp mắt.

Một số bài thơ có sử dụng