Có 1 kết quả:

quần hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tục lệ lấy vợ lấy chồng thới cổ, trong đó, tất cả con trai trong bộ lạc này lấy tất cả con cái trong bộ lạc kia làm vợ, và ngược lại.