Có 2 kết quả:

chiênthiên

1/2

chiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

mùi tanh hôi của dê hay cừu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Chiên 膻.

thiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

mùi tanh hôi của dê hay cừu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mùi tanh hôi của giống cừu, dê.

Từ điển Thiều Chửu

① Mùi tanh hôi của giống dê.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 羴.

Từ ghép 1