Có 1 kết quả:

hàn lâm

1/1

hàn lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

viện hàn lâm

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan ngày xưa. Dưới thời Đường, Tống, giữ việc cung phụng trong nội đình. Từ nhà Minh, nhà Thanh, thi đậu tiến sĩ đều gọi là nhập “Hàn Lâm” 翰林.
2. Nơi tụ hội văn nhân đông như rừng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rừng bút, chỉ sự quy tụ các văn nhân học giả.

Một số bài thơ có sử dụng