Có 1 kết quả:

phiên cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lật ngược lời khai. Như: Phản cung.