Có 1 kết quả:

lão qua

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Liêu quốc” 寮國 nước Lào.