Có 2 kết quả:

saosáo
Âm Hán Việt: sao, sáo
Âm Pinyin: chào
Unicode: U+8016
Tổng nét: 10
Bộ: lỗi 耒 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一一丨ノ丶丨ノ丶ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/2

sao

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một loại bừa để bừa đất cho nhỏ sau khi cày.

sáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái bừa
2. bừa đất

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái bừa;
② Bừa đất (dùng bừa làm cho nhỏ đất).