Có 1 kết quả:

nhĩ cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái màng trong tai, nhờ màng này rung lên ( như mặt trống ) mà ta nghe được.