Có 1 kết quả:

thánh địa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng giáo đồ tôn xưng nơi sinh ra, đất mai táng hoặc chỗ ngộ đạo của bậc khai sáng tôn giáo. ◎Như: “Jerusalem” là “thánh địa” 聖地 của Do Thái giáo và Hồi giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất sinh trưởng của bậc giáo chủ.