Có 1 kết quả:

thánh cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua ở — Nhà thờ thần.