Có 1 kết quả:

thánh đế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thánh chúa 聖主. Đoạn trường tân thanh : » Rằng ơn thánh đế dồi dào «.

Một số bài thơ có sử dụng