Có 1 kết quả:

thánh mô hiền phạm lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách viết bằng chữ Hán của Lê Quý Đôn, học giả thời Hậu Lê, chép các gương sáng của bậc thánh hiền.