Có 1 kết quả:

thánh đản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày sinh của bậc thần, của vị giáo chủ (Khổng Tử, đức Phật, Bồ Tát, đức chúa Gia Tô...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày sinh của bậc thần, của vị giáo chủ.