Có 1 kết quả:

thánh đản tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lễ Giáng Sinh (tiếng Pháp: Noël).