Có 1 kết quả:

sính thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ mới làm lễ hỏi, chưa cưới, tức vị hôn thê.