Có 1 kết quả:

tụ hiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi có nhiều người tài đức. Chỉ dinh quan. Truyện Hoa Tiên : » Tụ hiền phường ấy cửa hầu thâm nghiêm «.