Có 1 kết quả:

văn danh ư thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tăm vang dội trên đời.