Có 1 kết quả:

lung quý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điết nghễnh ngang — Chỉ sự ngớ ngẩn, ngu dốt, chẳng hiểu gì.