Có 1 kết quả:

đỗ tràng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thường chỉ ruột. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Lưỡng cá kiệu phu thượng khứ khán thì, nguyên lai khước thị lão nha đoạt na đỗ tràng cật, dĩ thử quát táo” 兩個轎夫上去看時, 原來卻是老鴉奪那肚腸吃, 以此聒噪 (Đệ tứ lục hồi) Hai người phu kiệu đến gần nhìn, thì ra đàn quạ đang xé ruột tranh nhau ăn, vì thế chúng kêu quác quác ầm lên.
2. Lòng dạ, tâm tư. ◇Lí Ngư 李漁: “Tha kim niên nhất thập lục tuế, dã bất tiểu liễu, tảo ta tầm nhất phận nhân gia, dữ tha giai liễu kháng lệ, dã phóng hạ nhất điều đích đỗ tràng” 他今年一十六歲, 也不小了, 早些尋一分人家, 與他偕了伉儷, 也放下一條的肚腸 (Thận trung lâu 蜃中樓, Huấn nữ 訓女).