Có 1 kết quả:

can hoả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo Đông y, “can hỏa” 肝火 là chứng trạng do can khí uất kết, thành hơi nóng nghịch lên, làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt, nóng đỏ mặt, miệng khô đắng, v.v.
2. Sự nổi giận, nộ hỏa, nộ khí.