Có 1 kết quả:

can phế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gan và phổi, tỉ dụ lòng dạ. ◎Như: “lư can phế” 驢肝肺 tâm địa không lương thiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gan và phổi. Chỉ tấm lòng thành thật.

Một số bài thơ có sử dụng