Có 1 kết quả:

can đảm

1/1

can đảm

giản thể

Từ điển phổ thông

can đảm, gan dạ