Có 1 kết quả:

phôi bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mầm trong lòng đỏ trứng. Khi trứng được ấp mầm này sẽ nở thành gà, chim con.