Có 1 kết quả:

phôi thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thai còn nhỏ — Chỉ tình trạng non nớt, mới thành hình.