Có 2 kết quả:

khải khínhkhẳng khính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ gân và xương kết hợp.
2. Bộ phận chủ chốt của một cơ quan hoặc sự vật.

Một số bài thơ có sử dụng

khẳng khính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đầu gân
2. nơi ngóc ngách lắt léo

Một số bài thơ có sử dụng