Có 1 kết quả:

vị đản

1/1

vị đản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chứng bệnh ăn rồi lại đói ngay

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một bệnh về dạ dày, ăn xong là đói ngay.