Có 1 kết quả:

vị ung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh mụn nhọt, sưng lở dạ dày.