Có 1 kết quả:

bối tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xương sống lưng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sống lưng.