Có 1 kết quả:

bào tỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chị ruột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chị ruột.