Có 1 kết quả:

bào tỉ muội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chị em ruột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chị em ruột.