Có 1 kết quả:

hồ tuy

1/1

hồ tuy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ rau có lá non dùng để nấu