Có 1 kết quả:

hồ ma

1/1

hồ ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây vừng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây vừng ( mè ).

Một số bài thơ có sử dụng