Có 1 kết quả:

yên chi

1/1

yên chi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phấn trang điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây, hột có phấn trắng, đàn bà thời cổ lấy phấn này thoa da mặt cho trắng đẹp. Về sau chỉ phấn thoa mặt của đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng