Có 1 kết quả:

ca chi oa

1/1

ca chi oa

giản thể

Từ điển phổ thông

(như: giáp chi oa 夾肢窩,夹肢窝)