Có 1 kết quả:

năng lượng

1/1

năng lượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

năng lượng