Có 1 kết quả:

chi ma

1/1

chi ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây vừng

Từ điển trích dẫn

1. Tên khác của “hồ ma” 胡麻.