Có 1 kết quả:

mạch lạc

1/1

mạch lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

mạch lạc, rõ ràng