Có 1 kết quả:

tì khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí của tì tạng. § Trung y cho rằng thân thể người ta có “ngũ tạng” 五臟 năm tạng, cũng như thiên nhiên có “ngũ hành” 五行. “Ngũ tạng” vận hành thất thường sẽ sinh ra các thứ bệnh tật. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha tì khí bất dữ hoàng tửu tương nghi, thả cật liễu hứa đa du nị ẩm thực phát khát, đa hát liễu ki oản trà” 他脾氣不與黃酒相宜, 且吃了許多油膩飲食發渴, 多喝了幾碗茶 (Đệ tứ nhất hồi).
2. Tính tình, tập tính. § Cũng mượn chỉ đặc tính của sự vật. ◇Lão Xá 老舍: “Đại tả cánh bất cảm hướng cô mẫu tố khổ, tri đạo cô mẫu thị bạo trúc tì khí, nhất điểm tựu phát hỏa” 大姐更不敢向姑母訴苦, 知道姑母是爆竹脾氣, 一點就發火 (Chánh hồng kì hạ 正紅旗下) Chị càng không dám kêu ca gì với bà dì, vốn biết tính tình bà dì nóng nảy, hơi một chút là nổi giận đùng đùng.
3. Sự nóng giận, nộ khí. ◎Như: “phát tì khí” 發脾氣 nổi nóng.