Có 1 kết quả:

hủ hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một lối trừng phạt tội nhân thời cổ, cắt bộ phận sinh dục đi. Cũng gọi là Cung hình.