Có 1 kết quả:

não cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gân óc, tức dây thần kinh trong óc.