Có 1 kết quả:

yêu bao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Túi đựng tiền giắt ở lưng.