Có 1 kết quả:

yêu vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vần gieo ở lưng câu, tức giữa câu ( vần gieo ở chữ cuối cùng của câu, gọi là Cước vận, tức vần gieo ở chân ).