Có 1 kết quả:

ột nạp thú

1/1

ột nạp thú

phồn thể

Từ điển phổ thông

con hải cẩu, chó biển