Có 1 kết quả:

cao mộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dầu trơn để gội đầu tóc. ◇Thi Kinh 詩經: “Khởi vô cao mộc? Thùy thích vị dong?” 豈無膏沐? 誰適為容 (Vệ phong 衛風, Bá hề 伯兮) Há rằng không có dầu sáp để gội đầu sao? (Vì vắng chàng) em trang sức làm duyên cho ai?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu xức tóc của đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng