Có 1 kết quả:

cao lương hậu vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thức ăn ngon béo.