Có 1 kết quả:

cao lương mĩ vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đồ ăn ngon quý.