Có 1 kết quả:

phu thiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nông cạn, hời hợt.