Có 1 kết quả:

đảm trấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Đảm dịch 膽液.