Có 1 kết quả:

quái chích nhân khẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Quái chích” 膾炙: thịt thái nhỏ nướng hoặc quay, là món ăn được mọi người ưa thích. Sau “quái chích nhân khẩu” 膾炙人口 hình dung thơ văn được người ta tán thưởng, hoặc chỉ sự vật được lưu hành một thời.